Times Higher Education开通通知

发布时间:2018-01-30462

       本馆开通了Times Higher Education,欢迎各位老师和同学使用,并反馈给我们您的使用评价和发现的问题。

       数据库详细信息: https://lib.sustech.edu.cn/dataBank/view/731.html?locale=zh_CN

       访问入口:https://www.timeshighereducation.com

       访问方式:以学校官方邮箱注册登陆后可自由访问

数据库简介:

     《泰晤士报高等教育》(网络版)刊载各国专题特写、时事报道、书评以及教育界人士撰写的文章和评论。